Partnerzy

  

 

 

 

Sponsorzy

 
 
 


 

 

 

Wykonanie:

 

Plan dnia zawodów

15:30 – 16:30  Weryfikacja uczestników - odbieranie numerów

Długa Polana Nowy Targ (OBOK BUDYNKU GOPR)

16:30 Opis trasy 

16:45 Wyjazd uczestników na start maratonu do Krościenka

19:00 Wyjazd uczestników na start półmaratonu na Przełęcz Knurowską


18:00 START MARATONU - KROŚCIENKO
 

20:00 START PÓŁMARATONU – PRZEŁĘCZ KNUROWSKA

21:20 Planowany pierwszy zawodnik na mecie

21:30 Zamknięcie trasy na Przełęczy Knurowskiej

24:00 Uroczyste zakończenie imprezy - rozdanie nagród (META)

 Przypominamy o obowiązku posiadania czołówki.

 

LIMITY

LIMIT 1  - na przełęczy knurowskiej 3.30h od startu

Po tym czasie zawodnik zobowiązuje się do zejścia z trasy (możliwość dojazdu samochodem na metę)

 

LIMIT 2 – po minięciu punktu na Turbaczu przez ostatniego zawodnika 1.30min do zamknięcia METY  .

 

Jest to odcinek  7km w dół do METY  – limit (dyscyplinujący) ma na celu uniknięcie sytuacji w której

zawodnicy w trakcie trwania zawodów idą np. do schroniska na kawę – schodząc z trasy biegu – nie

informując sędziów itp. Za ostatnim zawodnikiem są osoby „zamykające bieg” w razie konieczności

mogące udzielać pomocy mające stały kontakt z organizatorami biegu.