Partnerzy

  

 

 

 

Sponsorzy

 
 
 


 

 

 

Wykonanie:

Plan dnia zawodów


8:00  – 8:30  Weryfikacja uczestników - odbieranie numerów
Długa Polana Nowy Targ (OBOK BUDYNKU GOPR)
8:30 Opis trasy
8:45 Wyjazd uczestników na start maratonu do Krościenka
11:00 Wyjazd uczestników na start półmaratonu na Przełęcz Knurowską
10:00 START MARATONU - KROŚCIENKO
 
12:00 START PÓŁMARATONU – PRZEŁĘCZ KNUROWSKA
13:20 Planowany pierwszy zawodnik na mecie
13:30 Zamknięcie trasy na Przełęczy Knurowskiej
15:00 - 16:00 (po dobiegnięciu ostatniego uczestnika) Uroczyste zakończenie imprezy - rozdanie nagród (META)
 
 Przypominamy o obowiązku posiadania czołówki.
 

LIMITY


LIMIT 1  - na przełęczy knurowskiej 3.30h od startu
Po tym czasie zawodnik zobowiązuje się do zejścia z trasy (możliwość dojazdu samochodem na metę)
 
LIMIT 2 – po minięciu punktu na Turbaczu przez ostatniego zawodnika 1.30min do zamknięcia METY  .
 
Jest to odcinek  7km w dół do METY  – limit (dyscyplinujący) ma na celu uniknięcie sytuacji w której
zawodnicy w trakcie trwania zawodów idą np. do schroniska na kawę – schodząc z trasy biegu – nie
informując sędziów itp. Za ostatnim zawodnikiem są osoby „zamykające bieg” w razie konieczności
mogące udzielać pomocy mające stały kontakt z organizatorami biegu.