Partnerzy

  

 

 

 

Sponsorzy

 
 
 


 

 

 

Wykonanie:

REGULAMINY BIEGÓW
zaktualizowany 1.08.2017
 
Maraton Gorce
 
Krościenko – Nowy Targ Kowaniec Długa Polana
 
1. Cel
 
Popularyzacja biegów górskich, promocja regionu turystycznego.
 
 2. Organizator
 
KS  GORCE Nowy Targ
 
 Kontakt   608065615
 
3. Termin i miejsce
 
2.09.2017. (sobota) Nowy Targ - Długa Polana godz. 8:00 (Start Krościenko n/Dunajcem godz. 10:00)
 
 4. Dystans/trasa
 
Trasa prowadzi z Krościenka n. Dunajcem szlakiem turystycznym (czerwony) poprzez Lubań, Przełęcz Knurowską na - Turbacz, z Turbacza do Nowego Targu (zielony). Dystans ~ 40 km suma + 1810 m suma - 1010 m
Na trasie przewidziane są trzy punkty odżywcze (patrz profil trasy) :
 
- Lubań: napoje - Przełęcz Knurowska - napoje/jedzenie/depozyt - Turbacz – napoje
 5. Kategorie wiekowe
M-18 (18-34 lat) 1999-1983 M-35 (35-49 lat) 1982-1968 M-50 (powyżej 50 lat) 1967 i starsi K- Open
 
 6. Prawo startu mają wszyscy chętni powyżej 18 lat legitymujący się dobrym stanem zdrowia.
 
 7. Wpisowe (pamiątka-niespodzianka, posiłek, napoje, przejazd na miejsce startu, dla zwycięzców-nagrody finansowe, dyplomy)
- 80 zł płatne przelewem do 10/08/2017,
- 100zł  płatne przelewem do 27/08/2017
- po 27/08/2017  120zł płatne wyłącznie gotówką w biurze biegu.
 UWAGA: limit miejsc "150 maraton" + 100 półmaraton   . Decyduje kolejność wpłat wpisowego.
 
Dane do przelewu:
 
 KS.GORCE al.1000-lecia 74 Nowy Targ 80 1240 5136 1111 0000 5221 9874 wpisowe Maraton-Gorce imię nazwisko
 

8. Nagrody:
W klasyfikacji generalnej nagrody finansowe. W kategoriach wiekowych dyplomy. Losowanie nagród dla wszystkich uczestników biegu.

9. Biuro zawodów tel. kom. 608065615 w dniu zawodów: dolna stacja wyciągu narciarskiego Długa Polana -  Kowaniec  Nowy Targ

10.    Wyposażenie obwiązkowe:
- sprawny telefon
- folia NRC
- odzież dostosowaną do warunków pogodowych

11.    
Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Maratonie. Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Zawodnik podpisując oświadczenia wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej oraz transporcie poszkodowanego w bezpieczne miejsce, w razie takiej potrzeby. Uczestnik biegu zdaje sobie sprawę, że udział w biegu związany jest dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia urazów bądź obrażeń ciała, (w tym również śmierci). Podpisanie oświadczenia oznacza, iż uczestnik zapoznał się z regulaminem i rozważył ryzyko związane z udziałem w biegu oraz że startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

12.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Maratonu Gorce. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Maratonu.
  Półmaraton Gorce
 
Przełęcz Knurowska – Nowy Targ Kowaniec Długa Polana
 
1. Cel
 
Popularyzacja biegów górskich, promocja regionu turystycznego.
 
 2. Organizator
 
 KS GORCE Nowy Targ
 
 Kontakt  608065615
 
3. Termin i miejsce
 
 2.09.2017. (sobota) Nowy Targ - Długa Polana godz. 8:00 (Start p.Knurowska godz.12:00 )
 
 4. Dystans/trasa
 
 Trasa z Przełęczy Knurowskiej  na - Turbacz, z Turbacza do Nowego Targu (zielony). Dystans ~ 20 km suma + m suma - m Na trasie przewidziany jest punkty odżywczy (patrz profil trasy) : Turbacz – napoje
 
 5. Kategorie wiekowe
 
 M-Open  K- Open
 
 6. Prawo startu mają wszyscy chętni powyżej 18 lat legitymujący się dobrym stanem zdrowia.
 
 7. Wpisowe (pamiątka-niespodzianka , posiłek, napoje, przejazd na miejsce startu, dla zwycięzców-dyplomy)
- 60 zł płatne przelewem do 10/08/2017,
- 80 zł  płatne przelewem do 27/08/2017
- po 27/08/2017  100 zł płatne wyłącznie gotówką w biurze biegu.
 UWAGA: limit miejsc 150 maraton + "100 półmaraton"   . Decyduje kolejność wpłat wpisowego.

Dane do przelewu:
 
 KS.GORCE al.1000-lecia 74 Nowy Targ 80 1240 5136 1111 0000 5221 9874 w tytule proszę wpisać: wpisowe Pół Maraton-Gorce imię nazwisko
 
 8. Nagrody W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn  . Losowanie nagród dla wszystkich uczestników biegu.
 
9.    Biuro zawodów tel. kom. 608065615 w dniu zawodów: dolna stacja wyciągu narciarskiego Długa Polana Kowaniec Nowy Targ
10. Wyposażenie obwiązkowe:
                             - sprawny telefon
                             - folia NRC
                             - odzież dostosowaną do warunków pogodowych
11.    
Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Maratonie. Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Zawodnik podpisując oświadczenia wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej oraz transporcie poszkodowanego w bezpieczne miejsce, w razie takiej potrzeby. Uczestnik biegu zdaje sobie sprawę, że udział w biegu związany jest dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia urazów bądź obrażeń ciała, (w tym również śmierci). Podpisanie oświadczenia oznacza, iż uczestnik zapoznał się z regulaminem i rozważył ryzyko związane z udziałem w biegu oraz że startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

12.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Maratonu Gorce. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Maratonu.