Partnerzy

  

 

 

 

Sponsorzy

 
 
 


 

 

 

Wykonanie:

REGULAMINY BIEGÓW

NOCNY Maraton Gorce

Krościenko – Nowy Targ Kowaniec Długa Polana

1. Cel

Popularyzacja biegów górskich, promocja regionu turystycznego.

2. Organizator

KS GORCE Nowy Targ

Kontakt 608065615

3. Termin i miejsce

2.09.2017. (sobota) Nowy Targ - Długa Polana godz. 16:00 (Start Krościenko n/Dunajcem godz. 18:00)

4. Dystans/trasa

Trasa prowadzi z Krościenka n. Dunajcem szlakiem turystycznym (czerwony) poprzez Lubań, Przełęcz Knurowską na - Turbacz, z Turbacza do Nowego Targu (zielony). Dystans ~ 40 km suma + 1810 m suma - 1010 m
Na trasie przewidziane są trzy punkty odżywcze (patrz profil trasy) :

- Lubań: napoje - Przełęcz Knurowska: napoje/jedzenie/depozyt - Turbacz: napoje

5. Kategorie wiekowe
M-18 (18-34 lat) 1999-1983 M-35 (35-49 lat) 1982-1968 M-50 (powyżej 50 lat) 1967 i starsi K- Open

6. Prawo startu mają wszyscy chętni powyżej 18 lat legitymujący się dobrym stanem zdrowia.

7. Wpisowe (pamiątka-niespodzianka, posiłek, napoje, przejazd na miejsce startu, dla zwycięzców-nagrody finansowe, dyplomy)
- 80 zł płatne przelewem do 31/07/2017,
- 100zł płatne przelewem do 20/08/2017
- po 20/08/2017 120zł płatne wyłącznie gotówką w biurze biegu.
UWAGA: limit miejsc "150 maraton" + 100 półmaraton . Decyduje kolejność wpłat wpisowego.

Dane do przelewu:

KS.GORCE al.1000-lecia 74 Nowy Targ 80 1240 5136 1111 0000 5221 9874 wpisowe Maraton-Gorce imię nazwisko
8. Nagrody:
W klasyfikacji generalnej nagrody finansowe. W kategoriach wiekowych dyplomy. Losowanie nagród dla wszystkich uczestników biegu.
9. Biuro zawodów tel. kom. 608065615 w dniu zawodów: dolna stacja wyciągu narciarskiego Długa Polana - Kowaniec Nowy Targ
10. Wyposażenie obowiązkowe:
- czołówka
- sprawny telefon
- folia NRC
- odzież dostosowaną do warunków pogodowych
11.
Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Maratonie. Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Zawodnik podpisując oświadczenia wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej oraz transporcie poszkodowanego w bezpieczne miejsce, w razie takiej potrzeby. Uczestnik biegu zdaje sobie sprawę, że udział w biegu związany jest dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia urazów bądź obrażeń ciała, (w tym również śmierci). Podpisanie oświadczenia oznacza, iż uczestnik zapoznał się z regulaminem i rozważył ryzyko związane z udziałem w biegu oraz że startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Nocnego Maratonu Gorce. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Maratonu.

Nocny Półmaraton Gorce

Przełęcz Knurowska – Nowy Targ Kowaniec Długa Polana

1. Cel

Popularyzacja biegów górskich, promocja regionu turystycznego.

2. Organizator

KS GORCE Nowy Targ

Kontakt 608065615

3. Termin i miejsce

2.09.2017. (sobota) Nowy Targ - Długa Polana godz. 16:00 (Start p.Knurowska godz.20:00 )

4. Dystans/trasa

Trasa z Przełęczy Knurowskiej na - Turbacz, z Turbacza do Nowego Targu (zielony). Dystans ~ 20 km suma + m suma - m Na trasie przewidziany jest punkty odżywczy (patrz profil trasy) : Turbacz – napoje

5. Kategorie wiekowe

M-Open K- Open

6. Prawo startu mają wszyscy chętni powyżej 18 lat legitymujący się dobrym stanem zdrowia.

7. Wpisowe (pamiątka-niespodzianka , posiłek, napoje, przejazd na miejsce startu, dla zwycięzców-dyplomy)
- 60 zł płatne przelewem do 31/07/2017,
- 80 zł płatne przelewem do 20/08/2017
- po 20/08/2017 100 zł płatne wyłącznie gotówką w biurze biegu.
UWAGA: limit miejsc 150 maraton + "100 półmaraton" . Decyduje kolejność wpłat wpisowego.

Dane do przelewu:

KS.GORCE al.1000-lecia 74 Nowy Targ 80 1240 5136 1111 0000 5221 9874 w tytule proszę wpisać: wpisowe Pół Maraton-Gorce imię nazwisko

8. Nagrody W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn . Losowanie nagród dla wszystkich uczestników biegu.

9. Biuro zawodów tel. kom. 608065615 w dniu zawodów: dolna stacja wyciągu narciarskiego Długa Polana Kowaniec Nowy Targ
10.
Wyposażenie obwiązkowe:
- czołówka
- sprawny telefon
- folia NRC
- odzież dostosowaną do warunków pogodowych
11.
Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Maratonie. Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Zawodnik podpisując oświadczenia wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej oraz transporcie poszkodowanego w bezpieczne miejsce, w razie takiej potrzeby. Uczestnik biegu zdaje sobie sprawę, że udział w biegu związany jest dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia urazów bądź obrażeń ciała, (w tym również śmierci). Podpisanie oświadczenia oznacza, iż uczestnik zapoznał się z regulaminem i rozważył ryzyko związane z udziałem w biegu oraz że startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Nocnego Maratonu Gorce. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Maratonu.